KONTROLA MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TELOVÝCHOVY NEZJISTILA V HOSPODARENÍ CSLH NEDOSTATKY

hokej

logo_cslh.jpgKontrola ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy nezjistila v hospodaření
Českého svazu ledního hokeje žádné závažné závady, pochybení nebo
nedostatky. Předmětem kontroly, kterou inicioval v souvislosti
s causou trenéra Vladimíra Růžičky tehdejší ministr Marcel
Chládek a která byla zahájena okamžitě po mistrovství světa
v ledním hokeji, bylo hospodaření s prostředky státního
rozpočtu poskytnutými ČSLH v roce 2014.

Zkontrolovány byly finanční prostředky
využité na jednotlivé reprezentační výběry, na výchovu mládeže
v klubech, stejně jako dotace na údržbu a provoz sportovních
zařízení. Ze závěrů vyplývá, že prostředky byly použity
v souladu s cíli a Účelovým určením a podmínkami
neinvestičních dotací v oblasti sportu a byly řádně
vyúčtovány.

Ke stejným výsledkům dospěl Nejvyšší
kontrolní úřad při šetření, které provedl od dubna do července 2014
u vybraných sportovních organizací, střešních sdružení, asociací a
svazů. V tomto případě podléhalo kontrole využití prostředků
poskytnutých ze státního rozpočtu v letech 2011-2013 na podporu
sportovní činnosti dětí a mládeže, provozování sportovních
zařízení, organizaci sportovních akcí a podporu sledge hokej ať už
na reprezentační nebo klubové úrovni. Ani v tomto případě
nebyly u ČSLH zjištěny žádné závady nebo nedostatky.

„Mezi sportovními svazy nejspíš patříme
k těm nejčastěji kontrolovaným a jsem rád, že šetření
potvrdila, že prostředky, které z rozpočtu dostáváme,
využíváme hospodárně a v souladu s jejich určením,“ uvedl
v této souvislosti prezident ČSLH Tomáš Král.

Praha, 20. 8. 2015

PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí
ČSLH

 

 

Napsat komentář