Celostátní konference CJF 2015 na novém míste

ctsa

Celostátní konference musí být podle platných stanov ČJF
svolávána minimálně jednou za dva roky. Každé čtyři roky pak
probíhá volební konference, což připadá na rok 2015. Přesný termín
i místo jsou již známé. Proběhne ve středu 6. května v
Humpolci.

olomouc_-_ck_Čjf.jpgHumpolec je ostatně tradičním hostujícím městem, jelikož
vyhovuje svojí polohou ve středu České republiky. Tentokrát se však
jednání přesune ze Spolkového domu do moderních prostor hotelu
Fabrika (konference, hotel & wellness) sídlící na adrese Školní
511, kde budou veškeré služby zajištěny obdobně, jako v minulých
letech, ale v mnohem komfortnějším prostředí. Náklady na pronájem
prostor se přitom výrazně neliší oproti minulosti.

Při celostátní konferenci proběhne mj. volba prezidenta České
jezdecké federace pro další funkční období. Konference na návrh
prezidenta volí také ostatní členy VV ČJF. Dále se bude volit
předseda a členové Disciplinární a Kontrolně-revizní komise
ČJF.

V období nejdéle 6 měsíců před celostátní konferencí proběhnou
oblastní konference, které jednak zvolí členy oblastních výborů pro
nadcházející čtyřleté období a zvolí i delegáty právě pro
celostátní konferenci konanou 6. května 2015, kteří pak budou svými
hlasy zastupovat členy svých oblastí.

Další kompetence oblastních konferencí i celostátní konference
vyplývají ze stanov ČJF. Najdete je na adrese www.cjf.cz v sekci dokumenty – stanovy. Na
webových stránkách České jezdecké federace také budou postupně
publikovány termíny a místa oblastních konferencí.

Josef Malinovský ČJF,

Napsat komentář