Záznam semináre CJF k on-line systému prihlašování

ctsa

cjf_logo_-_jezdectví.jpgČeská jezdecká federace uspořádala ve středu 26. listopadu
na pražském Strahově seminář k novému on-line systému pro
přihlašování na jezdecké závody pod hlavičkou ČJF, který bude
spuštěn do ostrého provozu od roku 2015.

Stejný seminář byl připraven také na pátek 28. listopadu do
Brna. Česká jezdecká federace připravila pro ty, kteří se seminářů
neměli možnost zúčastnit osobně, autentický video záznam z jeho
průběhu. Současně však pověření pracovníci pracují na uceleném
instruktážním videu, které veškeré podstatné informace shrne tzv.
„v kostce“ během několika málo minut. Uvedený video záznam najdete
na YouTube kanálu České jezdecké federace – www.youtube.com/jezdeckafederace.
Vše je také přehledně publikováno na internetové adrese
http://www.cjf.cz/aktuality/clanky/zaznam-seminare-cjf-k-on-line-systemu-prihlasovani/

Do přihláškového on-line systému se dostanete
prostřednictvím adresy: http://prihlasky.cjf.cz, kde v
současné době najdete testovací závody, na něž se můžete zkušebně
přihlásit a vyzkoušet si, jak celý projekt funguje.

Jak se přihlásit do přihlašovacího systému?

Každý uživatel se do Přihlašovacího systému hlásí vždy pomocí
své registrované emailové adresy. Níže najdete několik variant pro
jednotlivé uživatele:

• Subjekt – pokud subjekt má svoji aktuální e-mailovou adresu
evidovanou ze strany oblastního sekretáře v Centrále ČJF, pak při
prvním pokusu o přihlášení do aplikace touto evidovanou adresou
(bez zadání hesla) mu portál zašle na tento email automaticky
vytvořené prvotní přihlašovací heslo. To si po prvním autorizovaném
přihlášení může libovolně změnit. Subjektu je při zaslání prvního
hesla automaticky nastavena role Subjektu přihlašujícího se na
závody a zároveň oprávnění k administraci (zadání, změně apod.)
přihlašovacích údajů svých členů-jezdců. Těm může subjekt (pokud v
databázi jezdci nemají evidované aktuální emaily nebo jsou
nesprávné) zadat či korigovat přihlašovací email a zároveň i rovnou
zaslat, systémem vygenerované, přihlašovací heslo. Subjekt kromě
administrace členů může přihlašovat na závody své členy a
požadované koně.

• Jezdec přihlašující se na závody – pokud jezdec má v systému
svoji aktuální e-mailovou adresu (evidovanou ze strany oblastního
sekretáře v Centrále nebo ze strany mateřského subjektu v
Přihlašovacím systému), pak při prvním pokusu o přihlášení do
přihlašovací aplikace touto evidovanou adresou (bez zadání hesla)
mu portál zašle na tento email automaticky vygenerované prvotní
heslo. To si po prvním autorizovaném přihlášení může libovolně
změnit. Jezdci je automaticky nastavena příslušná role – tj. může
přihlašovat na závody pouze sám sebe a požadované koně. V případě,
že tedy nemáte svoji e-mailovou adresu v systému, obraťte se na
zástupce svého subjektu!

Existují však další varianty:

• Subjekt a jezdec mají totožnou emailovou adresu – pak je
subjektu přidělena role Subjekt současně s rolí Jezdec a přihlášený
uživatel se může jednoduše mezi těmito rolemi přepínat.

• Pořadatel – subjekt, který má současně mít roli pořadatele
závodu, se musí spojit s administrátorem systému, který mu
příslušnou roli (oprávnění), k již existujícímu přihlašovacímu
účtu, nastaví.

• Zpracovatel závodů – databáze zpracovatelů je samostatná,
jejich uživatelské účty nastaví administrátor systému. Současně
zašle zpracovatelům na jejich emaily přihlašovací údaje. Právo
vybrat a nastavit zpracovatele k aktivovanému závodu má pouze jeho
pořadatel.

• Zpracovatel závodů a současně Jezdec přihlašující se na závody
– nastavení role provede administrátor systému.

• Zástupce oblasti – roli těmto uživatelům nastaví a
přihlašovací údaje zašle administrátor systému na základě předaného
seznamu uživatelů a jejich emailových adres.

Jodef Malinovský ČJF,

Napsat komentář