UPLATNOVÁNÍ ZÁVERU VALNÉHO HROMADY ASOCIACE PROFESIONÁLNÍCH KLUBU LEDNÍHO HOKEJE V TIPSPORT EXTRALIZE

hokej

apklh_logo.jpgNa základě dohody z včerejší
valné hromady Asociace profesionálních klubů ledního hokeje
rozeslal ředitel ELH Josef Řezníček klubům dopis, ve kterém
upozornil, že rozhodčím bylo uloženo postupovat striktně podle čl.
28 Pravidel ledního hokeje a zamezit tak jakýmkoli diskusím hráčů
s výjimkou kapitánů a jejich asistentů
s rozhodčími.

V čl. 28 Pravidel ledního hokeje je mimo jiné uvedeno, že
diskuse s rozhodčími k výkladu pravidel je povolena pouze
řádně označeným kapitánům nebo jejich asistentům, a to pouze
v případě, že jsou na ledě a nebyli sami potrestáni.

Pokud kapitán ani jeho asistent na ledě nejsou, mohou
z hráčské lavice přijet jakoukoli situaci projednat pouze
tehdy, byli-li k tomu rozhodčím vyzváni. V případě, že
kapitán přijede z hráčské lavice bez vyzvání, bude hlavním
rozhodčím odeslán zpět a hlavní trenér bude varován, že druhé
podobné provinění bude mít za následek osobní trest.

V čl. 28 je rovněž uvedeno, že protest týkající se
oprávněnosti vyloučení není věcí vztahující se k výkladu
pravidel a není dovolen. Hráč, který uložení trestu rozporuje, bude
potrestán osobním trestem.

„Zjistili jsme, že řada trenérů a hráčů toto ustanovení podrobně
nezná,“ uvedl ředitel ELH Josef Řezníček. „Proto jsem na základě
včerejší dohody kluby požádal, aby o něm neprodleně trenéry a hráče
informovaly. Snažíme se tak předejít zbytečným nedorozuměním.“

Ředitel ELH Josef Řezníček kluby také informoval, že vzhledem
k rostoucímu podílu hráčů domácích soutěží v juniorské
reprezentaci bude v době závěrečné přípravy a průběhu
mistrovství světa hráčů do dvaceti let přerušena účinnosti části
pravidla upravujícího zařazování mladých hráčů na soupisky
k utkáním v obou nejvyšších soutěžích.

Článek 3.5 Herního řádu ELH byl upraven v tom smyslu, že
v období 13. 12. 2014 – 6. 1. 2015 mohou kluby zařadit na
soupisku k utkání maximálně 22 hokejistů, z toho 2
brankáře a 20 hráčů, z nichž nejvýše 17 může být ve věku do 23
let a starších (ročník 1991 a starší) včetně všech cizinců bez
rozdílu věku.

Kluby se na včerejší valné hromadě APK LH jednomyslně dohodly,
že s výjimkou již schválených změn nebude žádné další
přeložení utkání nejvyšší soutěže do období platnosti výjimky, tj.
do období 13. 12. 2014 – 6. 1. 2015, povoleno.

Praha, 20. 11.
2014.        

PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí ČSLH

 

Napsat komentář