Nový web CJF a prihlašovací systém již v listopadu 2014

ctsa

Spuštění nového centrálního webu České jezdecké federace
společně s on-line přihlašovacím systémem se blíží. Přípravy se v
posledních měsících protáhly kvůli nabité sezoně, ale nyní jsou již
stanoveny konkrétní termíny i postupy. Následující informace jsou
tak důležité pro naprosto všechny členy ČJF, dvojnásob pak pro
zástupce všech subjektů, oblastí a disciplín, pořadatele závodů a
zpracovatele výsledků.

mz_Čr.jpgTestovací provoz nového webu
ČJF

Od konce října jsou nové internetové stránky oficiálně spuštěny
do testovacího provozu na adrese www.cjftest.cz. Na ní by měly zůstat
do 14. listopadu, kdy dojde k jejich přesměrování na původní URL –
tj. www.cjf.cz. Naopak starý web
bude následně dočasně umístěn na testovací doménu. Během necelých
tří týdnů by mělo dojít k základnímu naplnění potřebnými
informacemi, aby od poloviny listopadu mohly plnohodnotně plnit
svoji funkci. Jak již bylo zmíněno, i po tomto datu budou původní
stránky funkční, a to i ty pro oblasti a disciplíny. Aktualizovány
však by měly být již pouze ty nové a přechodné období k úplnému
převedení všech potřebných dat by mělo být co nejkratší.

Již v minulosti byli oblastní sekretáři a manažeři disciplín
požádání, aby dodali kontaktní údaje na osoby oprávněné k
aktualizaci nového webu ČJF. Ti, kteří je již dodali, se mohou do
admin sekce přihlásit přes přístupový bod na www.cjftest.cz v levém dolním rohu na
každé stránce webu (příp. přes URL: www.cjftest.cz/admin).
Administrační rozhraní je velmi přehledné a jeho ovládání
intuitivní, zejména pro pravidelné uživatele počítače s přístupem
na internet. Několik základních instrukcí, kterých je třeba se
držet, pak všichni obdrží formou průvodního dopisu do e-mailových
schránek.

Každá z oblastí, resp. každá z disciplín mají shodné základní
rubriky. V případě oblastí se jedná o: Aktuality, Oblastní výbor,
Akce, Oblastní mistrovství, Vzdělávání, Zkoušky a Dokumenty. U
disciplín jde pak o: Aktuality, Komise disciplíny, Akce,
Reprezentace, Vzdělávání, Zkoušky a Dokumenty. V případě potřeby
lze založit prostřednictvím hlavního administrátora na vyžádání i
nové rubriky. Obecně by však mělo docházet ke tvorbě nových rubrik
velmi ojediněle a z opodstatněných důvodů. V žádném případě by se
rubriky neměly tematicky překrývat s již existujícími rubrikami,
aby byla zachována maximální přehlednost.

Spuštění přihlašovacího systému a veřejná
školení

Velmi podstatnou a zásadní změnou by mělo být centrální umístění
rozpisů závodů, které budou ve zcela nové sekci spojené se systémem
on-line přihlašování na závody. Rozpisy jsou dostupné po přihlášení
do systému u těch závodů, které jejich pořadatelé aktivovali k
přihlašování. Jeho postupné uvedení do provozu bude probíhat
současně se zprovozněním centrálního webu ČJF. Systém je již taktéž
zcela připraven, a to na internetové adrese: prihlasky.cjftest.cz,
a po spuštění nového webu bude fungovat na doméně
prihlasky.cjf.cz.

Josef Malinovský ČJF,

 

 

Napsat komentář