Diváci si na Rally Bohemia prijdou na své!

rally

Diváci si na Rally Bohemia mohou vybrat z 23
diváckých míst. Motorsport může být nebezpečný.

rallye_bohemia_2014.jpgCelkem 23 oficiálních diváckých míst a dvě atraktivní
městské rychlostní zkoušky v Mladé Boleslavi připravili letos pro
diváky pořadatelé Rally Bohemia. Během dvou etap a dvanácti
rychlostních zkoušek budou mít ve dnech 11. a 12. července 2014
možnost sledovat špičku českého rallysportu při Mediasport
Mezinárodním mistrovství České republiky v rally, kterou kromě
jiných kvalitních posádek doplní jezdci továrního týmu ŠKODA
Motorsport a také soutěžící s historickými automobily v Mistrovství
České republiky v rally historických automobilů a Rally Bohemia
Legend.

Rallysport je jedním z nejoblíbenějších motoristických sportů a
divácká návštěvnost významných automobilových soutěží, k nimž Rally
Bohemia patří, dosahuje desítek tisíc diváků obklopujících tratě
rychlostních zkoušek. Při tomto obrovském počtu je nutné dbát na
stoprocentní disciplinovanost. Jenom tak je možné zajistit bezpečné
konání soutěže. Pořadatelé Rally Bohemia ve spolupráci s činovníky
Autoklubu ČR definovali bezpečné divácké prostory kolem tratí
rychlostních zkoušek a také zakázané prostory, kam je vstup během
soutěže bezpodmínečně zapovězený! Vstupem do zakázaných prostorů
divák ohrožuje zdraví své i soutěžní posádky, která v případě krize
může vyznačené prostory využít například jako únikovou zónu. V
neposlední řadě nedisciplinovaný divák ohrožuje samotné konání
rychlostní zkoušky, která v případě neuposlechnutí výzvy k opuštění
zakázaného místa bude zrušena.

Stejně jako v minulosti, tak i v tomto roce začínají
bezpečnostní opatření platit již na začátku seznamovacích jízd, kdy
jsou tréninková vozidla soutěžících vybavena GPS lokátorem, který
online zobrazuje jejich polohu a zaznamenává překročení nejvyšší
povolené rychlosti. Posádka, která nebude dodržovat pravidla
seznamovacích jízd, bude pořadatelem penalizována a může být ze
soutěže i vyloučena. Na bezpečnost na trati rychlostních zkoušek
letošní Rally Bohemia bude dohlížet přes 1 500 pořadatelů včetně
traťových a bezpečnostních komisařů. Na předem určených místech
jsou během rally k dispozici záchranné složky, které v případě
nehody dle potřeby zasáhnou.

Na trati Rally Bohemia jsou i v roce 2014 požity umělé
zpomalovací retardéry, které sníží rychlost závodních vozů ve
vybraných nebezpečných místech. Na jejich výběru pořadatelé Rally
Bohemia spolupracovali s Asociací Jezdců Rally a bezpečnostním
delegátem AČR. Retardéry také sníží tzv. nájezdovou rychlost do
některých obcí a zpomalí též příjezd do vybraných diváckých míst,
kam by jinak soutěžní vůz nebezpečně brzdil z velmi vysoké
rychlosti.

Na trati každé rychlostní zkoušky budou pořadatelem vytvořena
doporučená divácká místa, z nichž bude možné sledovat soutěžní vozy
z bezpečné vzdálenosti. Na mnoha místech bude možné stát na
vyvýšeném místě i v blízkosti tratě a bezpečně sledovat závodní
automobil ze vzdálenosti jen několika metrů. Trať Rally Bohemia
vede velmi krásnou a členitou krajinou, která pravověrným fanouškům
rally nabízí zajímavá a bezpečná místa ke sledování rally na
vyvýšených plochách a v dostatečné vzdálenosti od trati rychlostní
zkoušky, která ale neoplývají pohodlným příjezdem pro automobil.
Takové místo je nutné zaujmout ještě před startem rychlostní
zkoušky a během ní v žádném případě nevstupovat na trať. Na
takových místech žádáme diváky o velmi přísné dodržování pokynů
pořadatele a respektování vyznačených zakázaných prostor. Všichni
diváci jsou na Rally Bohemia vítáni a řada atraktivních diváckých
míst je pro ně k dispozici.

I přes všechna bezpečnostní opatření ale platí, že rally je sice
nesmírně atraktivní sport, ale může být pro všechny účastníky
nebezpečný. Pořadatel Rally Bohemia důrazně žádá diváky, aby se
pohybovali pouze ve vymezených diváckých prostorech a v žádném
případě nevstupovali do prostor označených jako zakázané. Jedná se
zejména o místa blízko tratě RZ nebo pod její úrovní, místa na
vnější i vnitřní straně zatáček. Zvýšenou pozornost musí diváci
věnovat v místech, kde vozy dosahují vysokých rychlostí a zejména
za horizonty.

Prosíme, seznamte se s diváckými místy Rally Bohemia 2014,
jejichž popis najdete v oficiálním programu a současně věnujte
pozornost bezpečnostním pokynům, které jsou zde také uvedeny.
Dbejte pokynů pořadatele a přispějte sami svojí kázní k hladkému
průběhu Rally Bohemia 2014. Soutěž startuje v pátek 11.
července v Mladé Boleslavi. Více se o Rally Bohemia dozvíte na
stránkách www.rallybohemia.cz a na
Facebooku www.facebook.com/rallybohemia.

Ing. Petr Eliáš, tiskový mluvčí
41. RALLY BOHEMIA

Napsat komentář