Spokojenost diváku zavazuje!

ctsa

vitěz_a_-_martin_haleš_2013.jpgTaké v sezóně 2013 probíhala divácká anketa k
nabízeným službám. Všem respondentům děkujeme za vyjádření názorů,
které po vyhodnocení přispějí k dalšímu zkvalitnění návštěvnického
komfortu v CONSEQ PARKu Velká Chuchle.

Celkově výsledky ankety ukazují na spokojenost většiny
návštěvníků chuchelského závodiště, velmi pozitivním zjištěním pak
je skutečnost, že – i ve velmi nesnadných podmínkách letošní
„povodňové“ sezóny – se prakticky ve všech dotazovaných kategoriích
oproti roku 2012 podíl kladných diváckých hodnocení zvýšil.

TMM,
s r. o.

Výsledky divácké ankety 2013 a srovnání s rokem 2012 

na www.velka-chuchle.cz 

 

Napsat komentář