Komuniké ze zasedání Disciplinární komise FACR

logo_facr.jpgV pátek 1. 2.
zasedla Disciplinární komise FAČR (DK FAČR) pod vedením
místopředsedy Romana Brnčala, aby se zabývala výstupy z mimořádného
Výkonného výboru FAČR.

DK FACR přijala následující usnesení:

Usnesení DK FAČR ze zasedání konaného dne 1.2.2013
1. DK FAČR (dále jen DK) se seznámila s doplněním
Disciplinárního řádu FAČR o článek 1 odstavec 9
(dále jen
DŘ 1/9), schváleném VV FAČR dne 23.1.2013, účinným od 24.1.2013 a
tento doplněk bere na vědomí.

2. Pro další postup v šetření případu č.j. 226/2012, na základě
doplnění o článek 1/9 DŘ, se usnesla DK na následujícím postupu:
Neprodleně po zasedání DK dne 1.2.2013 bude zaslán dopis k
rukám předsedy představenstva AC Sparta Praha fotbal, a.s.

se sdělením o změně postupu v šetření uvedeného případu
následovně:
a. Povinnost pro předsedu představenstva AC Sparta Praha fotbal,
a.s. předložit do 4.2.2013 k rukám předsedy DK
resp. sekretariátu DK podklady k výše uvedenému případu, se
ruší
.
b. Povinnost pro předsedu představenstva AC Sparta Praha fotbal,
a.s., vyplývající z rozhodnutí DK ze dne 17.1.2013, to je
dostavit se k jednání DK dne 7.2.2013, se
ruší
.

Povinnost pro zástupce FC Viktoria Plzeň
vyplývající z rozhodnutí DK ze dne 17.1. 2013, to je dostavit se k
jednání DK dne 7.2.2013, se ruší. Klubu FC
Viktoria Plzeň bude neprodleně po jednání DK 1.2.2013 toto sdělení
zasláno.

3. Další postup ve věci pro všechny členy FAČR se řídí
platnými předpisy FAČR a rozhodnutím VV FAČR ze dne
23.1.2013
.

4. Zasedání DK nařízené na den 7.2.2013 se ruší.
Další řádné zasedání se bude konat 28.2.2013 ve 14:00hod.

5. DK rozhodla, že v dané věci ukončila disciplinární šetření a s
ohledem na článek 1/9 DŘ FAČR disciplinární řízení
nezahajuje
.

DK FAČR

 

Napsat komentář