Spolecné stanovisko FACR a Gambrinusu!

Gambrinus společně s FAČR a marketingovou organizací STES
zahájily v souladu se stávajícím kontraktem dne 4. prosince 2012
jednání o podmínkách vzájemné spolupráce po uplynutí platnosti
kontraktu v roce 2014.

Společným cílem stran je zajištění podmínek, které budou v
souladu s vývojem trhu, budou reflektovat hodnotu vzájemné
spolupráce a zajistí, že investice Gambrinusu do nejpopulárnějšího
sportu v zemi je plně vyvážena a prospěšná všem zúčastněným stranám
včetně fotbalových fanoušků.

Strany se rozhodly, že výsledky vzájemných diskuzí budou
komunikovány společně po dokončení jednání. Do té doby považují
detaily jednání za důvěrné a nebudou je proto zveřejňovat.

fotbal,

 

Napsat komentář