ASOCIACE CSP SE V KRAKOVANECH ROZŠÍRILA!

ctsa

V pondělí 28. listopadu proběhla na ranči Happy Hour
v Krakovanech valná hromada Asociace Český skokový pohár. Mezi
nejpodstatnější informace patří změna termínu Velké ceny Plzně a
přijetí nového člena Asociace ČSP – JS Opatrný
Hořovice.

Deváté kolo Skokového poháru České pojišťovny 2012, které se
uskuteční v západočeské metropoli, bylo posunuto na pozdější
termín, a to konkrétně o jeden týden – tj. na 7. – 9. září.
Pořadatelství finálových závodů bylo podruhé za sebou přiděleno
Jezdecké stáji Opatrný v Hořovicích, avšak s tím rozdílem, že tento
jezdecký klub byl nově přijat za řádného člena Asociace Český
skokový pohár. Pro přijetí se vyjádřilo kladně devět přítomných
delegátů s možností hlasování. Do řad uvedeného sdružení pořadatelů
naopak nebyl přijat Jezdecký oddíl La Boheme Zduchovice – pro byl
pouze jeden delegát, šest bylo proti a tři se zdrželi.

Dalším zajímavým bodem bylo jednání o nové podobě soutěží
pro juniory. Partnerem tohoto rámcového seriálu pro mladší
kategorie jezdců bude opět společnost Dance and Jump. Její
jednatelka JUDr. Renata Tomanová byla na shromáždění přítomna mezi
pozvanými hosty a přednesla delegátům návrh na úpravu pravidel
tohoto seriálu. Asociace ČSP navrhuje v návaznosti na to uspořádání
samostatných soutěží pro juniory včetně bodového zisku dle principu
předchozích sezon se snížením věkové hranice do 18 let v navrhované
obtížnosti, ovšem za předpokladu dostatečného zafinancování soutěží
na dané úrovni. Na toto téma by mělo proběhnout v nejbližším možném
termínu další jednání mezi zástupci společnosti Dance and Jump a
Via Solaris, která je marketingovým a reklamním partnerem Skokového
poháru České pojišťovny.

Další informace najdete na stránkách www.ceskyskokovypohar.cz.

J.M.,

 

 

 

Napsat komentář