Dostihový trenér Josef Vána zvítezil v nemeckém Hasslochu

ctsa

Dostihový trenér Josef Váňa, který v zahraničí sklízí úspěchy
především s překážkovými koňmi, tentokrát zvítězil v německém
Hasslochu v rovinovém sobotním dostihu se
svým svěřencem Flashing Numbers.