Novým prezidentem CSLH se stal JUDr.Tomáš Král

ctsa

V sobotu dopoledne se sešli v kongresovém sále hotelu
Corinthia Towers  hokejoví delegáti, zástupci českých
hokejových klubů na volební Valné hromadě ČSLH, aby projednali
zprávu o činnosti výkonného výboru svazu, zprávu o hospodaření a
stanovisko dozorčí rady, včetně zpráv jednotlivých komisí za minulé
období. Do čela Českého svazu ledního hokeje zvolila konference
nového prezidenta svazu, kterým se stal JUDr. Tomáš
Král.
 V úvodu konference vystoupil předseda
hokejového svazu ing.Vratislav Kulhánek, který ve zprávě výkonného
výboru zhodnotil vystoupení české hokejové reprezentace,
s kterou nemohl být výkonný výbor spokojen, neboť
za poslední dva roky jsme získali na světových šampionátech,
jen bronzovou medaili. Velice dobře se vyjádřil k domácí
extraligové soutěži, která byla v letošním ročníku velice
atraktivní, zejména v průběhu play-off ve výkonnosti
jednotlivých mužstev a zároveň vzestupnou návštěvností příznivců
hokeje, která každým rokem stoupá. O činnosti mládežnického hokeje,
se vyjádřil předseda Kulhánek jménem výboru velice spokojeně,
zejména u reprezentačního týmu do dvaceti let, který si výborně
počínal v základní skupině mistrovství světa v letošním
roce, které se konalo v Pardubicích a Liberci, ale do dalších
bojů o medaile se nadějní a mladí reprezentanti již neprobojovali.
Současně připomenul úspěšné výsledky hokejových veteránů, kteří se
prezentovali výbornými výsledky, jak v domácích, tak
zahraničních zápasech. „Myslím si a jsem přesvědčen, že  se za
poslední čtyři roky nemáme za co stydět. Akorát mám výhrady
k posledním  dvou rokům,  co se týče výsledků
reprezentace, byly velkým  zklamáním,“ řekl  Kulhánek,
který v závěru svého vystoupení poděkoval jako odstupující
předseda svazu všem pracovníkům svazu a dalším obětavým
pracovníkům, kteří  neustále přispívají ve svých klubech, svou
prací a svou činností hokejovému dění v české republice. Nově
zvoleným zástupcům v orgánech svazu, popřál hodně pracovních
úspěchu, které posílí celé hokejové hnutí. Velice zajímavá byla
v závěru poslední slova  předsedy svazu, který se obává o
finanční zabezpečení hokejového svazu v příštím období,
nakonec vše vysvětlil v diskuzi, neboť je dnes velice těžké
sehnat od velkých společností nějaké finanční prostředky. Popřál
novému výkonnému výboru, aby tyto finanční otázky v dalším
období dokázal vyřešit.      

 

Ve zprávě o hospodaření hokejového svazu mimo jiné zaznělo, že
jen účast české reprezentace na posledním mistrovství světa v
Kanadě přinesla ztrátu přes 12 miliónů korun. Jinak hospodaření
svazu bylo v podstatě za volební období v pořádku.
 Zprávu dozorčí rady k hospodaření ČSLH, předložil její
předseda Miroslav Rákosník, který ve zprávě vyjádřil nespokojenost,
zejména s hospodařením společnosti PRO-HOCKEY, která se stará o
marketingové záležitosti českého hokeje, neboť od začátku letošního
roku nejsou uzavřeny smlouvy ve výši 22 milionů korun. Současně
zkritizoval špatnou propagaci juniorského MS v Pardubicích a
Liberci, kde se nepodařilo dosáhnout větších výnosů ze vstupného.
 Zpráva arbitrážní komise svazu, s kterou seznámil
delegáty předseda komise JUDr. Tomáš Král, vyzněla poslední kauzou
komise, která se zabývala vyloučením hokejového klubu
Vsetína z nejvyšší soutěže. Před diskuzí a následnou
patnácti minutovou přestávkou oznámil zástupce mandátové
komise delegátům, že je na konferenci přítomno 61 delegátů, tímto
byla konference usnášení schopná. Po tomto povinném pracovním úkonu
projednala konference návrh změn ve stanovách a řádů ČSLH, které
byly předem projednány na výkonném výboru, který se změnami
souhlasil a tak  veškeré navrhované změny delegáti jednomyslně
schválili. V dalším jednání se delegátům představili
kandidáti, na post předsedy ČSLH JUDr. Tomáš Král, za arbitrážní
komisi byl opět navržen dosavadní předseda Dr. Vladimír Baláž a za
předsedu dozorčí rady stávající Miroslav Rákosník, který kandiduje
již třetí volební období, včetně členů výkonného výboru.
 V diskuzi vystoupili všeho všudy čtyři delegáti, kteří
hovořili převážně o extraligové soutěži, změnit baráž, o
mládežnických hokejových soutěžích, kde jsou určité organizační
nedostatky. Polemika nastala u předsedy svazu a předsedy dozorčí
komise, která se nakonec po ostrých vystoupeních obou aktérů
částečně vysvětlila. „Za svým stanoviskem si stojím,
stejně jako všichni členové dozorčí rady. Když jsme navrhovali
změny ve fungování společnosti PRO-HOCKEY, byly nejprve
schváleny, aby se brzy zase na výkonném výboru  zrušily,“
opakoval předseda dozorčí rady Miroslav Rákosník a z
ároveň
připomněl, že se předseda svazu Kulhánek zúčastnil zasedání dozorčí
rady pouze třikrát, včetně čtyř jednání výkonného výboru.
„Ať ostatní delegáti posoudí, zda je to dost nebo
málo.“
 Na jeho diskusní vystoupení
zareagoval dosavadní
předseda svazu  Vratislav
Kulhánek velice rozhořčeně,“ Řídit svaz a firmu je
obrovský rozdíl. Na jedné straně žebráte a prosíte kdekoho o
peníze, na druhé straně jsou nastavené ruce. Ono se to kritizuje,
ale proč někdo nepřišel s nějakým  návrhem, jak tuto
situaci řešit.“
Zároveň ve svém vystoupení zkritizoval
nedostatečnou finanční podporu od české vlády, českému hokeji,
zejména všem stupňům reprezentace.  Dalším diskutujícím
byl člen výkonného výboru Josef Drda, zástupce první hokejové ligy,
který seznámil konferenci s nespokojeností klubů druhé
nejvyšší soutěže, která se týkala, zda je spravedlivé,
v případě  postupu z první ligy do extraligy, je nutné
vyhrát baráž, když ze soutěže dva nejhorší kluby automaticky
sestupují. Jeho návrh byl, aby baráž byla zavedena pro všechny
hokejové
soutěže.    Poslední
diskusní vystoupení měl
jediný kandidát na předsedu ČSLH
JUDr. Tomáš Král. „Musíme si uvědomit, že je před námi
spousta rozdělané práce. V některé bude dobré pokračovat, některá
bude třeba dodělat nebo předělat  abychom docílili výborných
výsledků,“
řekl plzeňský právník, který se s většinou
delegátů, už setkal v minulosti a své představy o lepším fungování
hokejového svazu pod jeho vedením již sdělil.   Ve
volební  časti byl jednomyslně zvolen za prezidenta ČSLH Dr.
Tomáš Král, který ve svém vystoupení po zvolení, ubezpečil přítomné
delegáty, že udělá vše proto, aby ve spolupráci s jednotlivými
hokejovými kluby a obětavými činovníky pozvedl činnost hokejového
svazu,“Uvědomuji si a vážím si podpory, které se mi od
Vás  dostalo. Velká slova nemají cenu říkat , všichni čekáte
především na odvedenou práci. Uvědomuji si, zejména že mne tato
funkce zavazuje k odpovědnosti od nejmenšího hokejového  žáčka
až k reprezentaci. Přeji si, aby to období bylo obdobím
spolupráce mezi vedením hokejového svazu a Vámi.  Budu se co
nejvíce snažit, aby všechno běželo, ke spokojenosti nás
všech.“
     Do
funkce předsedy dozorčí rady byl zvolen Miroslav Rákosník a za
předsedu arbitrážní komise Dr. Vladimír Baláž. Následně byl zvolen
nový výkonný výbor a členové dozorčí rady.  Na návrh výkonného
výboru schválila konference jmenovat čestným členem hokejového
svazu  in memoriam Ivana Hlinku, bývalého trenéra české
reprezentace, které bude předáno v rámci „Zlaté hokejky“
v Karlových Varech.   

Po vyřazení české hokejové reprezentace ve
čtvrtfinále letošního MS v Kanadě se stal po dosavadním
trenéru Aloisi Hadamczikovi, jediným kandidátem na tento uvolněný
post, generální manažer a trenér pražské Slavie Vladimír Růžička,
jehož přáním bylo, aby si ponechal své dlouholeté zkušené asistenty
Josefa Jandače a Ondřeje Weissmanna. Po skončení Valné hromady ČSLH
zasedal nový výkonný výbor, který řídil nový prezident svazu JUDr.
Král a ve svém prvním rozhodnutí, jmenoval do funkce
reprezentačního trenéra, dlouholetého úspěšného reprezentanta,
mistra světa, olympijského vítěze a v současné době výborného
trenéra hokejistů Slavie Vladimíra Růžičku, který funkci
přijal. 

Kc,