HERNÍ FORMÁT I. LIGY PRO OBDOBÍ 2018 – 2021

Účastníci soutěže

Soutěže se účastní 16 družstev

Formát soutěže a organizátor utkání

 1. A. I. liga se hraje systémem každý s každým dvoukolově (základní část) s následnou nadstavbou
 2. B. Podle pořadí v tabulce po základní části (§ 18 SŘ) jsou pro nadstavbou část družstva rozdělena do skupin následovně: • o titul (1. – 6. místo po základní části)
  1. o účast v Evropské lize UEFA (7. – 10. místo po základní části)
  2. o záchranu (11. – 16. místo po základní části)
  3. • Každý s každým jednokolově podle rozpisu utkání uvedeného v příloze č. 1
  4. • Kluby umístěné v tabulce základní části na 1. – 3. místě hrají tři utkání na domácím stadionu, kluby umístěné v tabulce základní části na 4. – 6. místě hrají dvě utkání na domácím stadionu
  5. • Klubům zůstává celkový počet dosažených bodů v základní části
  6. • Hraje se vyřazovacím způsobem na dvě utkání podle rozpisu utkání uvedeného v příloze č. 1 – klub umístěný v tabulce základní části na 7. místě proti klubu umístěnému v tabulce základní části na 10. místě a klub umístěný v tabulce základní části na 8. místě proti klubu umístěnému v tabulce základní části na 9. místě (semifinále)
  7. • První utkání se hrají na stadionu klubu, který se v tabulce základní části umístil níže.
  8. • Vítězná družstva ze semifinálových „dvojutkání“ postupují do finále soutěže. Vítězné družstvo „finálového dvojutkání“ postupuje do kvalifikačního utkání o účast v Evropské lize UEFA.
  9.  Skupina o účast v Evropské lize UEFA
  10. Skupina o titul
  1. • Každý s každým jednokolově podle rozpisu utkání uvedeného v příloze č. 1
  2. • Kluby umístěné v tabulce základní části na 11. – 13. místě hrají tři utkání na domácím stadionu, kluby umístěné v tabulce základní části na 14. – 16. místě hrají dvě utkání na domácím stadionu.
  3. • Klubům zůstává celkový počet dosažených bodů v základní části
  4.  Skupina o záchranu
  5. Postup, sestup, kvalifikační utkání o účast v I. lize (baráž) a určování pořadí
  6. A. Pořadí v tabulce po základní části se určí podle § 18 Soutěžního řádu
 1. B. Konečné pořadí ve skupinách O titul a O záchranu se určí podle umístění v nadstavbové části dle pravidel uvedených v příloze č. 2 tohoto rozpisu
 1. C. Poražená družstva ze semifinále Skupiny o účast v Evropské lize UEFA se umístí na 9. a 10. místě konečného pořadí, kdy se na 9. místě umístí družstvo výše postavené v základní části.
 2. D. Vítězné družstvo finálového „dvojutkání“ Skupiny o účast v Evropské lize UEFA se umístí na 7. místě a poražené na 8. místě konečného pořadí
 3. E. Po skončení soutěžního ročníku sestoupí z I. ligy družstvo, které se v konečné tabulce umístilo na 16. místě. Sestupující družstvo bude zařazeno do II. ligy, pokud obdrží licenci potřebnou pro účast v soutěži.
 4. Do I. ligy postoupí vítězné družstvo II. ligy, pokud obdrží licenci potřebnou pro účast v I. lize
 5. G. Družstva, která se v konečné tabulce I. ligy umístila na 14. a 15. místě, se účastní kvalifikačních „dvojutkání“ s družstvy, která se umístila na 2. a 3. místě II. ligy, systémem uvedeným v příloze č. 1. Vítězná družstva kvalifikačních „dvojutkání“ získávají právo na účast v následujícím ročníku I. ligy, pokud obdrží licenci potřebnou pro účast v I. lize. Poražená družstva kvalifikačních „dvojutkání“ získávají právo na účast v následujícím ročníku II. ligy. Pokud se vítěz „kvalifikačního utkání“ vzdá práva na účast v I. lize, nebo nezíská potřebnou licenci, získává toto právo: 14. místo I. ligy, 2. místo II. ligy, 3. místo II. ligy, 15. místo I. ligy
 6. Pokud se oba vítězové „kvalifikačního utkání“ vzdají práva na účast v I. lize, nebo nezískají potřebnou licenci, získávají toto právo poražená družstva z obou kvalifikačních dvojutkání.
 7. To poražené družstvo z kvalifikačních dvojutkání, které se v konečné tabulce umístilo na vyšším místě, přičemž pro tyto účely se vyšší místo určuje v tomto pořadí:
 8. H. V případě, že dostatečný počet klubů neobdrží požadované licence pro účast v I. lize, bude tato soutěž doplněna v souladu s § 19 – 21 Soutěžního řádu. Výběr klubů pro mezinárodní klubové soutěže UEFA, kvalifikační utkání o účast v Evropské lize UEFA
 9. A. Do mezinárodních klubových soutěží UEFA (Liga mistrů a Evropská liga) se kvalifikují družstva podle pořadí v konečné tabulce soutěže, podle přidělených účastnických míst ve výše uvedených soutěžích dle příslušného koeficientu jednotlivých národních asociací UEFA.
 10. B. Do Evropské ligy se kvalifikují: Vítězné družstvo Poháru FAČR (pokud se současně nekvalifikuje do Ligy mistrů) a družstva, která se v konečném pořadí I. ligy umístila za družstvy postupujícími do Ligy mistrů, kromě posledního postupujícího družstva, které se o účastnické místo v Evropské lize UEFA utká s vítězem skupiny O účast v Evropské lize UEFA v kvalifikačním utkání.
 11. . V případě, že se vítězné družstvo skupiny O účast v Evropské lize UEFA stane zároveň vítězem Poháru FAČR, kvalifikace o účastnické místo v Evropské lize se nehraje a do Evropské ligy UEFA postupuje poslední postupující družstvo v konečném pořadí I. ligy.
 12. Napomínání hráčů – § 47 Disciplinárního řádu Kdo bude napomínán v základní části soutěže žlutou kartou: b) poosmé, bude potrestán zákazem závodní činnosti na dvě soutěžní utkání; d) pošestnácté, bude potrestán zákazem závodní činnosti na čtyři soutěžní utkání; V případě, kdy by tresty zákazu závodní činnosti uložené za opakované napomínání hráčů přesáhly konec základní části, nebudou tyto tresty v tomto rozsahu vykonány a namísto příslušné části trestu zákazu závodní činnosti bude uložena peněžitá pokuta v této výši: 70.000,- Kč za dvě soutěžní utkání, ve vztahu k nimž nebyl trest zákazu závodní činnosti vykonán. 90.000,- Kč za čtyři soutěžní utkání, ve vztahu k nimž nebyl trest zákazu závodní činnosti vykonán.
 13. Nadstavbová část a) podruhé, bude potrestán zákazem závodní činnosti na jedno soutěžní utkání; V případě, kdy by tresty zákazu závodní činnosti uložené za opakované napomínání hráčů přesáhly konec soutěžního ročníku, nebudou tyto tresty v tomto rozsahu vykonány a namísto příslušné části trestu zákazu závodní činnosti bude uložena peněžitá pokuta v této výši: 30.000,- Kč za dvě soutěžní utkání, ve vztahu k nimž nebyl trest zákazu závodní činnosti vykonán Do kvalifikačních „dvojutkání“ o účast v I. lize se žluté karty z nadstavbové části ani z II. ligy nepřenáší a pro účely evidence napomínání žlutou kartou se tato utkání nepovažují za utkání v nadstavbové části.
 14. Příloha č. 1 Skupina o titul 2. kolo 4 – 5 3 – 6 1 – 2 4. kolo 5 – 1 6 – 2 3 – 4 Skupina o záchranu 2. kolo 14 – 15 13 – 16 11 – 12 4. kolo 15 – 11 16 – 12 13 – 14 Skupina o účast v Evropské lize UEFA 1. utkání: 10 – 7 9 – 8 Finále 2. utkání: Vítěz utkání 7 – 10 – Vítěz utkání 8 – 9 (doma lépe umístěný tým v základní části) Kvalifikační utkání o účast v Evropské lize UEFA Poslední jinak postupující družstvo do EL Skupiny O titul (4. nebo 5.) – vítěz Skupiny O účast v EL 1. utkání: 15. družstvo I. ligy Skupiny o záchranu – 2. družstvo II. ligy 14. družstvo I. ligy Skupiny o záchranu – 3. družstvo II. ligy
 15. Poznámka: Příloha č. 2 1. Vyšší počet bodů získaný v základní části 3. Brankový rozdíl ze vzájemných utkání v základní části 5. Vyšší brankový rozdíl ze všech utkání v celé soutěži (včetně nadstavbové části) 7. Vyšší umístění v soutěži Fair – play
 1. 6. Vyšší počet vstřelených branek v celé soutěži (včetně nadstavbové části)
 2. 4. Vyšší počet vstřelených branek ve vzájemných utkáních v základní části
 3. 2. Vyšší počet bodů získaný ve vzájemných utkáních v základní části
 4. Pravidla pro určení pořadí ve skupinách o titul a o záchranu (konečného pořadí) v případě shodného počtu bodů více družstev po odehrání základní i nadstavbové části
 5. Všechna kvalifikační utkání se hrají podle přílohy č. 2 Soutěžního řádu FAČR.
 6. 2. družstvo II. ligy – 15. družstvo I. ligy Skupiny o záchranu
 7. 2. utkání:
 8. 3. družstvo II. ligy – 14. družstvo I. ligy Skupiny o záchranu
 9. Kvalifikační „dvojutkání“ o účast v I. lize
 10. hraje se na jedno utkání – na stadionu účastníka Skupiny o titul
 11. Rozpis kvalifikačních utkání
 12. 1. utkání: Vítěz utkání 7 – 10 – Vítěz utkání 8 – 9 (doma hůře umístěný tým v základní části)
 13. 2. utkání: 7 – 10 8 – 9
 14. Semifinále
 15. 5. kolo 12 – 15 11 – 13 14 – 16
 16. 3. kolo 15 – 16 11 – 14 12 – 13
 17. 1. kolo 13 – 15 12 – 14 16 – 11
 18. 5. kolo 2 – 5 1 – 3 4 – 6
 19. 3. kolo 5 – 6 1 – 4 2 – 3
 20. 1. kolo 3 – 5 2 – 4 6 – 1
 21. Rozpis utkání nadstavbové části
 22. Do utkání o účast v Evropské lize UEFA se žluté karty z nadstavbové části přenáší.
 23. Poznámky:
 24. 20.000,- Kč za jedno soutěžní utkání, ve vztahu k němuž nebyl trest zákazu závodní činnosti vykonán
 25. b) počtvrté, bude potrestán zákazem závodní činnosti na dvě soutěžní utkání;
 26. Kdo bude v nadstavbové části napomínán v jednom ročníku žlutou kartou:
 27. 100.000,- Kč za pět soutěžních utkání, ve vztahu k nimž nebyl trest zákazu závodní činnosti vykonán.
 28. 80.000,- Kč za tři soutěžní utkání, ve vztahu k nimž nebyl trest zákazu závodní činnosti vykonán.
 29. 60.000,- Kč za jedno soutěžní utkání, ve vztahu k němuž nebyl trest zákazu závodní činnosti vykonán.
 30. e) podvacáté, bude potrestán zákazem závodní činnosti na pět soutěžních utkání.
 31. c) podvanácté, bude potrestán zákazem závodní činnosti na tři soutěžní utkání;
 32. a) počtvrté, bude potrestán zákazem závodní činnosti na jedno soutěžní utkání;
 33. Základní část
 34. Los.  Štěpán Hanuš, Ředitel komunikace a PR Ligová fotbalová asociace

Napsat komentář