Komentář ke komuniké Disciplinární komise ze dne 4. 10. 2018

Případ Milan Baroš:

Disciplinární komise LFA posoudila chování hráče Milana Baroše podle § 45 odst. 2 DŘ FAČR jako zvlášť hrubé urážlivé a hanlivé výroky a posunky. Zároveň u hráče shledala přitěžující okolnosti, a to spáchání dalšího disciplinárního přečinu, totiž surové hry podle § 42 odst. 1 Disciplinárního řádu, za kterou byl původně vyloučen. A to vše s přihlédnutím k recidivě hráče ve vztahu k disciplinárnímu přečinu spáchanému vůči rozhodčímu, za který byl Milan Baroš trestán dne 7.12.2017.

Hráč FC Baník Ostrava Milan Baroš byl na dnešním zasedání Disciplinární komise potrestán zákazem startu na pět soutěžních utkání a peněžitou pokutou ve výši 150 tisíc korun.

Komentář předsedy DK LFA: „Milan Baroš se po necelém roce dopustil obdobného disciplinárního přečinu urážlivých a hanlivých výroků a posunků vůči rozhodčím. Ve svém chování pokračoval i po vyloučení. Vzhledem k délce a rozsahu hráčova chování po udělení osobního trestu jsme vyhodnotili jeho přečin jako provedený zvlášť hrubým způsobem. Zápis o utkání, zpráva delegáta FAČR a následné informace od rozhodčích tvořily dostatečný podklad pro rozhodnutí disciplinární komise, stejně jako vyjádření samotného hráče při jednání komise. Odezírání výroků z úst jsme neprováděli, to by byla čirá spekulace a my pracujeme jen s fakty. Komise neshledala žádnou polehčující okolnost,“ okomentoval rozhodnutí komise její předseda Richard Baček.

Případ Šimon Falta:

Disciplinární komise LFA z principu nemůže přezkoumávat výroky rozhodčích při samotném utkání. V souladu s pravidly UEFA jsou výjimkou pouze případy, kdy dojde k zásadnímu pochybení rozhodčího (např. udělí trest jinému hráči, než který disciplinární přečin spáchal, nebo udělí trest za jednání, které se vůbec nestalo) nebo rozhodčí disciplinární přečin vůbec neviděli anebo dojde k fatálnímu následku, například zranění faulovaného hráče. Tyto podmínky nebyly v daném případě splněny.

Hráč SK Sigma Olomouc Šimon Falta byl na dnešním zasedání Disciplinární komise potrestán zákazem startu na jedno soutěžní utkání.

Komentář předsedy DK LFA: „Respektujeme názor Komise rozhodčích FAČR, že měla být udělena jen žlutá karta, ale Disciplinární komise musí vycházet ze zápisu o utkání a ze zprávy delegáta FAČR. Disciplinárka nemůže být dalším rozhodčím, to bychom vlastně prodlužovali každý zápas až do příštího zasedání komise, a pak by se nejednalo o sport, ale o právní kauzu. Pokud rozhodčí, a to navíc na základě videa, vyhodnotil situaci na vyloučení, respektujeme to. My bychom mohli zasáhnout pouze tehdy, pokud by došlo k zásadnímu pochybení rozhodčího, pokud by například potrestal jiného hráče nebo pokud by se žádné závadné jednání vůbec nestalo. To není tento případ. Stejně bychom postupovali i v opačné situaci, kdyby osobní trest na hřišti správně měl být udělen, ale hráč by se mu chybným rozhodnutím rozhodčího vyhnul. Takový postup volí i mezinárodní fotbalové orgány jako UEFA nebo FIFA. S ohledem na nízkou intenzitu přestupku jsme jednání hráče Falty vyhodnotili jako surovou hru a udělili trest na dolní hranici. Nebyl důvod rozhodnout jinak, když hráč Falta nemá v letošní sezoně zatím ani jednu žlutou kartu. Žádná přitěžující okolnost nebyla shledána, naopak dosavadní beztrestnost byla okolností polehčující,“ řekl k trestu pro olomouckého Šimona Faltu předseda DK Richard Baček.

Štěpán Hanuš, Ředitel komunikace a PR

LIGOVÁ FOTBALOVÁ ASOCIACE

 

Napsat komentář