ROZHODNUTÍ PŘEDSEDY DK ELH – V. DOSTÁLEK, T. JIRÁNEK A T. KUBALÍK (HC DUKLA JIHLAVA), R. MAROSZ (HC DYNAMO PARDUBICE)

Předseda disciplinární komise ELH Karel Holý se na základě podnětů klubu Mountfield HK zabýval ve zkráceném řízení zákroky hráčů Vladimíra Dostálka, Tomáše Jiránka a Tomáše Kubalíka, v utkání Mountfield HK – HC Dukla Jihlava, které se hrálo 24. 11. 2017.

V případě zákroku Vladimíra Dostálka shledal, že hráč čelně atakoval protihráče Jaroslava Bednáře, který se pokusil pohybem do středu hřiště vyhnout střetu. Na změnu jeho pohybu reagoval i hráč, který přitom zasáhl paží a nohou protihráče. Zákrok kolenem nebyl ovšem primární, nebyl veden ve vysoké nájezdové rychlosti ani nebyl takové intenzity nebo charakteru, aby vyžadoval dodatečného disciplinárního potrestání. Předseda disciplinární komise ELH proto řízení s hráčem Vladimírem Dostálkem (HC Dukla Jihlava) zastavil. Záznam zákroku najdete na http://www.hokej.cz/tv/hokejka/video/3240.

V případě zákroku Tomáše Jiránka rozhodl, že byl veden na protihráče, který byl podle Pravidel ledního hokeje v držení kotouče. Ve snaze atakovat protihráče Filipa Pavlíka, který se snažil vyhnout střetu pohybem do středu hřiště, hráč změnil směr jízdy, oddělil ruku od těla a v důsledku změny postavení atakoval protihráče také kolenem. Předseda disciplinární komise nicméně neshledal, že by byl zákrok kolenem primární nebo že by byl takové intenzity a charakteru, aby mohl ohrozit zdraví protihráče. Řízení s hráčem Tomášem Jiránkem (HC Dukla Jihlava), proto zastavil. Záznam zákroku najdete na http://www.hokej.cz/tv/hokejka/video/3241.

V případě hráče Tomáše Kubalíka dospěl k závěru, že tzv. dohrál protihráče Filipa Pavlíka, přičemž z videozáznamu je zřejmé, že v konečné fázi skutečně zvedl paži na úroveň jeho krku a hlavy. Zákrok nebyl nicméně veden ve vysoké nájezdové rychlosti, hráč před ním přibrzdil a ani případný zásah do oblasti hlavy a krku by nebyl způsobilý ohrozit závažnějším způsobem zdraví protihráče. Předseda disciplinární komise proto řízení s Tomášem Kubalíkem (HC Dukla Jihlava) zastavil. Záznam situace najdete na http://www.hokej.cz/tv/hokejka/video/3242.

Předseda disciplinární komise se ve zkráceném řízení zabýval na základě podnětu klubu HC Oceláři Třinec rovněž jednáním hráče Rostislava Marosze v utkání HC Oceláři Třinec – HC Dynamo Pardubice, které se hrálo ve stejný den. Po zhlédnutí videozáznamu se neztotožnil s názorem navrhovatele, že by se hráč dopustil průkazné snahy zvýraznit důsledky nedovoleného zákroku protihráče Mariana Adámka. Skutečnost, že došlo k roztočení hráčova těla kolem vlastní osy, byla podle jeho názoru přirozenou reakcí na zákrok protihráče a důsledkem toho, že se mu hráč pokusil vyhnout pohybem do středu hřiště. Předseda disciplinární komise ELH proto řízení s hráčem Rostislavem Maroszem (HC Dynamo Pardubice) zastavil. Záznam situace najdete na http://www.hokej.cz/tv/hokejka/video/3243.

Praha, 26. 11. 2017.

PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí ČSLH