ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ELH – HC KOMETA BRNO

Disciplinární komise ELH se zabývala jednáním fanoušků domácího klubu při utkání Kometa Brno – HC Sparta Praha (3. 11. 2017), kterým došlo k naplnění skutkové podstaty přestupku podle § 44, písm. a) Disciplinárního řádu ELH (Nesportovní chování příznivců).

V úvodu utkání šlo o použití transparentů s hrubě vulgárními, urážlivými či vyhrožujícími výrazy vůči soupeři a vedení soutěže, v dalším průběhu zápasu o hrubě vulgární, urážlivé či vyhrožující skandování na adresu soupeře, rozhodčích a vedení soutěže (čas 0:30, 03:00, 05:00, 06:00, 13:19, 19:39, 33:58, 34:54, 50:47, 56:01). Ve většině případů probíhaly uvedené projevy bez zjevné souvislosti s vývojem utkání a s děním na ledové ploše. Vzhledem k tomu, že fanoušci domácího klubu se hrubě vulgárním, zčásti předem připraveným a organizovaným chováním dopustili přestupku, jejich jednání během zápasu bylo opakované a v probíhající sezóně se ho dopustili již potřetí, potrestala disciplinární komise ELH klub HC Kometa Brno uzavřením tribuny E na jedno soutěžní utkání extraligy s podmínečným odkladem na zkušební dobu jednoho měsíce, tj. do 10. prosince 2017, a finanční pokutou ve výši 30 000 Kč. Na tribuně E byly transparenty vyvěšeny a osoba, vybavená mikrofonem, z ní vulgární, urážlivé či vyhrožující skandování iniciovala a organizovala.

Disciplinární komise ELH se zabývala rovněž porušením povinností pořádajícího klubu, kterého se klub Kometa Brno dopustil ve stejném utkání tím, že pořadatelská služba včas, účinně a adekvátně nezasáhla vůči vulgárním, urážlivým transparentům a nepřístojnostem fanoušků. Obhajobu, že klub shledal vzhledem k bezpečnosti za účinnější zasáhnout proti transparentům až po skončení třetiny, komise neuznala s tím, že pořadatelská služba nevyužila možností, které jí v tomto směru poskytují například důsledné prohlídky před vstupem nebo výzvy fanouškům, učiněné ať už přímo, prostřednictvím rozhlasu či videokostky. Na základě uvedených skutečností dospěla disciplinární komise ELH k závěru, že se klub Kometa Brno dopustil přestupku podle § 43, písm. a) Disciplinárního řádu ELH (Porušení povinností pořádajícího klubu) a uložila mu pokutu ve výši 20 000 Kč.

Praha, 10. 11. 2017.

PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí ČSLH

Napsat komentář