Poradním orgánem v otázce simulování bude pro Disciplinární komisi LFA Sportovní rada

S novelizací disciplinárního řádu Fotbalové asociace České republiky má od této sezóny Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace možnost dodatečně trestat hráče za simulování.

K tomu, aby byly jednotlivé situace v ligových duelech posouzeny nejen z disciplinárně-právního pohledu, ale i z ryze odborného, jmenovala Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Sportovní radu jako svůj odborný poradní orgán. V ní zasedají bývalý prvoligový trenér František Komňacký, bývalý prvoligový útočník Marek Kincl a bývalý prvoligový rozhodčí Roman Hrubeš.

Tato odborná komise budeme mít za úkol posoudit jednotlivé situace, které by mohly být klasifikovány jako případy simulování. Pokud se shodne v konkrétním případě na stejném posouzení, bude se jejím doporučením Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace řídit. Na stejném principu funguje posuzování simulování i v anglické Premier League.

„Názor erudovaných osob, které mohou posoudit případy simulování, je pro Disciplinární komisi velmi důležitým aspektem při rozhodování v těchto případech. Vítáme, že se odborníci z řad bývalých hráčů, trenérů i rozhodčích chtějí podílet na rozvoji profesionálních soutěží,“ říká Mgr. Richard Baček, předseda Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace.

Jaký trest hrozí simulujícím hráčům? Může jít o trest zákazu činnosti až na dvě soutěžní utkání a uložení peněžité pokuty.

„Simulování je celkově ve světě velký nešvar a svojí účastí ve Sportovní radě DK chci malou měrou přispět k tomu, aby se v naší lize toto nesportovní chování odhalovalo a posléze trestalo. Jsem i zastáncem zavedení videa ve fotbale, které by tyto momenty hlavně v šestnáctce odhalovalo. Kolikrát takový moment a posléze špatně nařízená penalta rozhodne celý zápas. Hra se stále zrychluje a rozhodčí některé zákroky nemůže ani vidět. Odhalováním a posléze trestáním si hráči podle mého alespoň trochu uvědomí, že se jim toto chování nevyplatí a příště si to rozmyslí. Určitě se to nepovede úplně odstranit, ale omezit určitě,“ konstatuje Marek Kincl, bývalý útočník Sparty či Rapidu Vídeň.

„Členství v komisi si vážím, jsem rád, že se mohu spolupodílet na aktivitách rady a rozhodně to vnímám jako krok vpřed, jako krok, který pomůže rozvoji nejvyšší české soutěže,“ dodává Roman Hrubeš.

Pro Disciplinární komisi LFA bude v případech simulování důležité i stanovisko Komise rozhodčích FAČR.

„Přestože v současné době už aktivně ve vrcholové kopané nepracuji, naši nejvyšší soutěž velmi pozorně sleduji. Jsem proto rád, že se mohu opět zapojit do rozvoje české kopané z pozice spolupracovníka Disciplinární komise. Ve fotbalovém světě se problém filmování řešil vždycky. Ovšem nyní, když máme k dispozici vyspělou techniku sledování hry, je přímo nezbytné tyto projevy nesportovního chování trestat. Jsem přesvědčen, že i díky aktivní a objektivní činnosti disciplinární komise, se podaří tento nešvar z naší kopané vymýtit. Jako člen Sportovní rady DK bych tomu chtěl být maximálně nápomocen,“ prozrazuje František Komňacký.

Daniel Hajný ředitel komunikace PR,