Okresní sdružení kolabují: hrozí, že do konce roku všechna ukončí činnost!

– Okresní sdružení ČUS vykonávají roli servisního odborného pracoviště pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. Pomáhají vytvářet podmínky pro sport v daném okrese.

– Okresní sdružení dělají servis pro 7411 tisíc tělovýchovných jednot a sportovních klubů v České republice, což je milion unikátních sportovců.

– Sportovním klubům OSČUS zpracovává účetnictví, pomáhá s žádostmi a s vyúčtováním grantů (z obcí, kraje a MŠTM). Pomáhá s daňovým přiznáním, vede evidenci členské základny, evidenci sportovního zařízení, pomáhá s účetnictvím, mzdami, personalistikou, účtování grantů, pojištěním, s údržbou provozu… Bez této pomoci by mnoho sportovních klubů nemohlo vůbec fungovat.

– OSČUS zároveň pomáhá okresním svazům se zajištěním okresních soutěží.

Aktuální situace: V současné době nejsou peníze na provoz, a to kvůli zrušení programu III. Není na mzdy zaměstnancům, kteří poskytují klíčovou pomoc dobrovolným funkcionářům ve sportovních klubech.

Čísla kolem Okresních sdružení ČUS

75        Tolik je OSČUS v České republice.

5          Tolik OSČUS je v bezprostředním ohrožení pozastavení činnosti pomoci SK/TJ.   (7%)

38        Tolika OSČUS hrozí krach do konce prázdnin.                                                        (51%)

32        Tolika OSČUS hrozí zastavení činnosti do konce roku.                                           (43%)

Jitka Peřina, referentka ze Sportovní unie z Karlovarska

„Tělovýchovná unie v okresu Sokolov jsou nyní bez finančních prostředků. Na účtu mají pouze 15 tisíc korun, činnost musí vykonávat zadarmo. Sportovním klubům vypisujeme dotace, jak krajské, tak obecní. Jednotám vedeme účetnictví, daňové přiznání. Celkem se staráme o více než 100 klubů, radíme jak těm z malých vesnic, tak z měst. Jedná se o každodenní práci, přes prázdniny evidujeme majetek. Každý den někdo přijde a žádá o radu. Nejvíce ocení, když jim pomůžeme s granty a s vyplněním žádostí. Teď aktuálně jsme dávali dohromady stanovy s novým občanským zákoníkem. Pokud zcela krachneme, tak menší jednoty nebudou mít chuť pokračovat v činnosti. Jednoduše nemají kapacitu na to, aby si všechno zajistily. Spoléhají na to, že vše za ně uděláme, byrokracie je příliš veliká pro ně. Trenéři jsou rádi, když si připraví hřiště, nalajnují antuku, a jdou se věnovat dětem.“

ČUS,