Prohlášení LFA

Kluby I. ligy sdružené v LFA dne 3. května 2017 vyjádřily připravenost poskytnout veškerou pomoc, které jsou schopny, včetně finanční, při řešení kritické situace FAČR.

Předpokladem takové spolupráce bylo dosažení shody o konkrétních podmínkách, včetně shody na novém vedení a způsobu řízení FAČR, kde hlavním požadavkem LFA byla důvěryhodnost a profesionalita nového vedení, které vzejde z voleb. LFA přitom zdůrazňuje, že plně respektuje, že FAČR je organizace zastřešující všechny členy fotbalového hnutí s většinovou váhu výkonnostního a mládežnického fotbalu a snahou LFA tak nebylo získávat vliv, který jí nepřísluší. Současně je ale z pohledu profesionálních klubů legitimní stanovisko, že aktivní pomoc a spolupráce může být úspěšná pouze při dosažení shody o klíčových předpokladech řešení stávající krize českého fotbalu, zejména jeho financování.

Vzhledem k tomu, že nedošlo k názorové shodě mezi kluby LFA a zástupci výkonnostního fotbalu, nemohou tak ligové kluby hrát aktivní roli, kterou nabízely a řešení celé krizové situace a tím plná odpovědnost za budoucnost FAČR bude plně v rukou jeho vedení. LFA přitom upozorňuje, že situace může být z pohledu financování fotbalu vysoce kritická.

Kluby LFA samozřejmě budou, přesně v souladu s uzavřenou smlouvou a fotbalovou legislativou, dále spolupracovat s FAČR, a to bez ohledu na výsledek voleb nového vedení.  Kluby LFA však apelují na FAČR, aby se zdržel jakýchkoli kroků, které by mohly být vnímány jako zásahy do nezávislosti činnosti komisí, které mají dopad na chod profesionálních soutěží, zejména komise rozhodčích, která je pro vnímání fotbalu odbornou i laickou veřejností v celé jeho šíří klíčová.

Daniel Hajný, ředitel PR, STES,